Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 7. marca 2000

Drahé deti, teraz je čas veľkých súžení. Udalosti, ktoré proroci ohlásili v dávnych časoch, budú naplnené za vašich dní. Vedzte, že Veľký deň Pánov prichádza. Žiadam vás, aby ste boli pozorní a úkryt vyhľadávali v Mojom Nepoškvrnenom Srdci tým, že sa Mi zasvätíte. Prišla som z Neba, aby som vás pripravila.

Žiadam vás, aby ste boli poslušní Mojim Volaniam. Ak budete žiť podľa Mojich Volaní, váš život sa zmení a vy budete môcť prispieť k plnej realizácií Mojich plánov. Boh sa ponáhľa a vy nemôžete len tak stáť so založenými rukami. Nenechávajte na zajtra, čo musíte urobiť dnes. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love