Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 9. Januára 1878

Pán Ježiš

„Celé Francúzsko bude trpieť okrem Bretónska a Vendée, kde bola zem pokropená krvou martýrov! To nie je všetko!… Moje Meno tu bude sotva existovať. V cudzine bude vzývané, ale tu (vo Francúzsku) bude mŕtve…

Vinné Francúzsko, ty nesieš to nádherné meno Francúzska. Po tvojej smrti pretrvá. To ty si dalo Moje chrámy a Moje oltáre svätokrádežným rukám. Zmáčalo si svoje ruky v krvi obetí Mojich oltárov. Veríš, že tvoji priatelia ťa zachránia? Skracuješ čas (príchodu) Mojej Spravodlivosti. Myslíš si, že sa zachrániš pred tak strašným osudom?

Moje deti, ku vám sa obraciam. Žiaden človek nemôže zachrániť toto úbohé Francúzsko ponorené v zločine. Bezo Mňa nebude mať žiadnej nádeje. Pre spravodlivých učiním zázrak, ale bude to len kráľovská časť, ktorá bude zachránená . Tí druhí budú dlhé dni v nárekoch. (tzn. republikánske, komunistické a anarchistické časti Francúzska budú úplne zničené a prežijú len stúpenci Bohom-pripravovanej katolíckej monarchie)

Svojou smrťou som zem zaplnil; Ja ju zbavím ľudí Svojou Spravodlivosťou. Po Mojej Spravodlivosti ju opäť naplním novými (svätými) ľuďmi.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 

 

 


Spread the love