Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. mája 2018

Drahé detí, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre vaše utrpenia. Na kolenách sa modlievajte. Prídu ťažké časy. Vlci budú konať, aby zahnali ovce a bude veľkého zmätku. Nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Obráťte sa ku Ježišovi. V Ňom je skutočné oslobodenie a spása. Odvráťte sa od temnoty a otočte sa k svetlu. Nezakladajte svoje ruky. Dajte zo seba to najlepšie a odmenení budete Pánom. Čiňte pokánia a slúžte Pánovi s radosťou. Milujte a bráňte Pravdu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love