Spread the love

Sv. Vincent Ferrer

 

Z denníčka Marie-Julie, 5. augusta 1878

Sv. Vincent Ferrer

Pre toto sú dnes duše ďaleko slabšie ako kedykoľvek predtým. Viera pastierov nie je úplne čistá, pretože ich dobročinnosť nie je jednotná; je sprevádzaná istým zlom nazývaným mor zahanbenia – je to nedostatok láskavosti, nedostatok rešpektu, ktorý by sme mali mať jeden k druhému, keďže sme všetci deti toho istého Otca a tej istej Matky, Svätej Panny.

Boh doposiaľ nezasiahol, On čaká a čaká, trpí zo všetkých strán, avšak pripravuje sa a čaká dlhý čas na návrat úprimnosti vôlí. Začnem povedaním slova a to je: kňazi a duše oddané s bolestivou zodpovednosťou týchto duší stvorených Bohom, ak sa nezmenia, nebudú meniť v dokonalej viere, ak nebudú zmenení v dobročinnosti nariadenej Bohom zvlášť pre nich, budú čoskoro vidieť Boha ako objekt škandálu!

Takto sa Boh pripravuje. Vo veľkom prekvapení Jeho nepreniknuteľných plánov, Boh im zošle Svoju Nebeskú Moc, vážne varovanie, ktoré bude všade naraz, bude dokonca objavené tými dušami, ktoré priamo musia nasledovať cestu vyznačovanú pastiermi. Tu, pri dreve kríža, môžem potvrdiť v mene Boha, že Boh je tisíckrát viac potešovaný mnohými dušami, ktoré nemajú žiadnu závislosť (na úrade), ktoré žijú vo svete, no nie v kňazstve, avšak žijú dobre vo svojom stave (slobodní ľudia – pozn. E.A. Bucch.).

Boh nemôže po dlhšiu dobu trpieť veľa zranení a také množstvo nespravodlivostí, toľko hanebností a tak veľa skrytých zločinov. Keby ste dnes vedeli, koľko veľa je na Zemi nerestí – oni sú skryté očiam duší a očiam tela tohto sveta – boli by ste v strašnej hrôze (v roku 1878! M.). Boh (ale) vidí, Boh vie, Boh bude súdiť! Vzmite odvahu, nás nevydesia, avšak Božie slovo nebude zadržiavané už veľmi dlho, pamätajte na toto slovo. Och!

Aké sladké sú cesty kríža, keď človek má Boh ako svojho otca na podporu! Čoho sa máme báť keď konáme vôľu Božiu a keď myseľ pokoj medzi vlnami perzekúcie a utrpenia? Toto je skutočný charakter konania Boha v nás, je to pokoj a vychutnávanie si pokoja, sú to pokoj a odvaha, ktoré existujú vnútri nás.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

Technické upozornenie: doteraz som uvádzal „autor E.A. Bucchanieri“ na čo som bol upozornený, že ide vlastne o ženu – autorku menom Elizabeth Bucchanieriová. Za chybu sa ospravedlňujem, za upozornenie ďakujem. M.


Spread the love