Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 29. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, na kolenách sa modlite za Cirkev. Keď bude perzekúcia na vrchole, Pán pošle svoju pomoc pre Cirkev (Veľkého katolíckeho kráľa). Sily zla nedosiahnu víťazstva. Boh verne zachová Svoje prisľúbenia a udelí Cirkvi veľký triumf nad silami zla. Vedzte, že ste v Mojom Nepoškvrnenom Srdci. Nebojte sa.

Pevne verte v moc Božiu a budete víťazní. Keď cítite váhu svojich ťažkostí, volajte na Ježiša. Miluje vás a neopustí vás. Buďte spravodliví. Všade svedčite, že patríte Kristovi. Ja som vaša Mama a budem sa za vás prihovárať u Ježiša. Odvahu! Zajtrajšok bude lepším. Majte dôveru v Moju zvláštnu ochranu a Ja vás povediem k Tomu, ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

P.S.: Nech už by bola situácia akákoľvek zlá, neprestáva ma fascinovať myšlienka, že možno naozaj žijeme v dobe výstupu Veľkého francúzskeho kráľa Henriho a zrodu jeho križiackeho vojska! M.  

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love