Spread the love

 

Hoci momentálne sa zdá, že sa Ukrajinci držia vo svojom historickom boji viac než dobre, celková svetová situácia je pochmúrna. Nejde pritom len o vojnu na Ukrajine. Čoskoro môže vypuknúť vojna aj na Taiwane a pušný prach medzi Izraelom a Iránom na Blízkom východe môže taktiež vzbĺknuť úplne nečakane, ako sa to udialo aj na východe Európy. Nebezpečná vnútorná roztrieštenosť štátov ako sú USA, Francúzsko či dokonca Taliansko, sa môže v tomto nestálom prostredí taktiež dať do pohybu.

Myslím si však, že je rovnako tak dôležité poukázať aj na viditeľný úpadok Cirkvi ako inštitúcie, úpadok disciplíny veriacich, ktorí prestávajú chodiť do kostolov, na spovede, prestávajú sa modliť…

Celý článok “V tomto temnom období nemôžu mať Slováci lepšieho orodovníka, ako ich posledného kráľa, bl. Karola I.“ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk


Spread the love