Spread the love

Brazilský biskup Demetrio Valentini (v košeli!) na „návšteve“ miestnej slobodomurárskej lóže, kde mal aj príhovor

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 19. októbra 2019

Drahé deti, vysoké kňazstvo bolo skorumpované tým, že sa pripojilo k nepriateľom, aby malo moc (a) kvôli tomuto konalo proti Môjmu Synovi Ježišovi. Žijete v časoch veľkých skúšok, ale Môj Pán je s vami. Vy, ktorí patríte Pánovi, nedovoľte, aby sa Dom Boží stal spoločným panelom dávajúci moc nepriateľom. Zlo ľudí pokazilo mnoho Mojich úbohých detí, spôsobiac duchovnú slepotu. Cirkev Môjho Ježiša kráča na kalváriu. Spravodliví budú piť trpký kalich utrpenia. Milujte a bráňte Pravdu.

Ticho spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Nedovoľte, aby klam zvíťazil. Patríte Pánovi a On vás miluje. Nežite vzdialení od modlitby. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a pevne stojte na cestu, ktorú vám ukazujem! Niet víťazstva bez kríža. Odvahu. Nestrácajte nádej. Zostávajte s Ježišom a budete víťazní. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love