Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. mája 2008

Drahí synovia a dcéry, s radosťou prijímajte Moje napomínania. Prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Nevybočujte z cesty, ktorú vám vyznačujem. Ponáhľam sa. Neustupujte. Potrebujem vás. Otvorte svoje srdcia a Ja vás budem viesť ku Svojmu Synovi Ježišovi. Žite v milosti Pánovej. Nedovoľte, aby vás hriech odvrátil od Boha. Ľudstvo je choré a potrebuje sa liečiť. Čiňte pokánie a zmierte sa s Bohom. Teraz je ten čas o ktorom som vám hovorila v minulosti.

Na Cirkev príde chvíľa veľkej agónie. Krv vysvätených veriacich (kňazov) bude stekať z vysokého kopca. Cirkev Môjho Ježiša bude prežívať utrpenie kalvárie. Muž odetý v bielom (pápež) bude prenasledovaný a zabitý. Veriaci budú nariekať a lamentovať na sviatok veľkého mučeníka. Modlite sa! Silu pre svoju cestu nájdete iba v modlitbe. Vpred! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Výrazná podoba so zverejneným tretím fatimským proroctvom. Je možné, že sa viac týka Benedikta ako Františka, keďže iné proroctvá hovoria o ďalšom pápežovi, ktorý z Ríma „utečie“. M.

 

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love