Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 15. júna 1882

Pán Ježiš

Čoskoro, počas ustanovenej doby, nezostane vo Francúzsku žiaden náboženský chrám, ani len kláštory neuniknú tyranom tých čias. Bude (to) postoj masakrov, z Centra (Paríža) až k Lyonu; od Lyonu na juh a potom až k hraniciam Bretónska, ktoré je stále katolícke, tak ako predtým.

Počas týchto masakrov v chladných mesiacoch , Zem sa stane zaliata potopou krvi, ako za čias Noema, keď bola zaliata potopou vôd. Všetci tí, ktorí nie sú v arche Môjho (Božského) Srdca, zahynú, ako v čase potopy.“

 

Uvádzasa, že sa treba zasväcovať trom srdciam: Božskému Srdcu Ježišovmu, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a srdcu sv. Jozefa. M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autorka E. A. Bucchanieriová, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

Technické upozornenie: doteraz som uvádzal „autor E.A. Bucchanieri“ na čo som bol upozornený, že ide vlastne o ženu – autorku menom Elizabeth Bucchanieriová. Za chybu sa ospravedlňujem, za upozornenie ďakujem. M.

 


Spread the love