Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 12. februára 2022

Milé deti, odvahu! Som vaša Matka a vždy budem s vami. Neklesajte na duchu. Budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Kráčate k bolestivej budúcnosti. Veľká búrka zasiahne Cirkev môjho Ježiša, ale tí, ktorí milujú pravdu, zvíťazia. Žiadam vás, aby ste udržiavali plameň svojej viery. Nedovoľte nikomu a ničomu, aby vás vzdialil od môjho Syna Ježiša. Nezabudnite: Boh vo všetkom na prvom mieste. Nevzďaľujte sa od modlitby. Keď ste ďaleko, stávate sa terčom Božieho nepriateľa.

Zmeňte život. Robte pokánie a pristúpte ku spovedelnici, aby ste prijali Pánovo odpustenie. Vyživujte sa vzácnym pokrmom Eucharistie. Vaše víťazstvo je v Eucharistii. Ak sa vám stane, že padnete, nebuďte zúfalí. Podajte mi svoje ruky a ja vás povediem k Tomu, ktorý je vaša Jediná Cesta, Pravda a Život. Vpred v obrane pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 15. februára 2022

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Kráčate do budúcnosti, kde budú mnohí vtiahnutí do bahna falošných doktrín, pretože sa odvrátili od lásky k pravde. Všade sa rozšíri veľký zmätok, ale tí, ktorí sú verní Ježišovi, zvíťazia. Pokrčte kolená v modlitbe. V Bohu niet polopravdy. Čokoľvek sa stane, zostaňte verní Cirkvi môjho Ježiša a učeniu Jeho pravého učiteľského úradu. Nebojte sa. Príde víťazstvo spravodlivých.

Počúvajte Ma, pretože len tak budete môcť prispieť k definitívnemu triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca. Nechcem vám nútiť, pretože máte slobodu, ale najlepšie je konať Pánovu vôľu. Vpred bez strachu! Milujem vás a vždy budem po vašom boku, aj keď ma nevidíte. Odvahu! Nebojte sa. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie! 

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love