Spread the love

Panna Mária Pedrovi, 8.5.2024

Drahé deti, víťazstvo Božie nastane a spravodliví budú oslavovať v radosti. I uprostred súžení nestrácajte nádej. Môj Pán všetko riadi. Muži a ženy viery budú prenasledovaní pre lásku a obrany Pravdy. Tvoj národ sa bude potácať a z dôhod, ktoré budú učinené, príde utrpenie pre Moje úbohé deti. Cirkev Môjho Ježiša kráča v ústrety veľkého stroskotania. Vy, ktorí ste Pánovi, rozhoďte siete Pravdy. Pomôžte Mojim úbohým deťom, ktoré boli nakazené bahnom falošných učení.

Ja som vaša Sedembolestná Matka a prišla som z Neba pomôcť vám, viesť vás k Tomu, ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Počúvajte Ma, pretože vás vediem ku svätosti. Nemajte obavy. Ktokoľvek je s Pánom nikdy nezaakúsi prehru. Trpím pre to, čo na vás prichádza, ale budem s Vami. Odvahu! V tejto chvíli na vás zosielam nezvyčajný dážď milostí. Vpred po ceste, ktorú vám ukazujem! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen


Spread the love