Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 17. marca 2018

Drahé deti, odvahu. Neustupujte. Žiadna sila nemôže zničiť Božie plány. Zasiahne a víťazstvo bude (dané) Jeho Cirkvi. Všetko, čo je falošné, padne k zemi a Pán bude vládnuť v srdciach Jeho vyvolených. Vpred v modlitbe! Nežite vzdialení (od nej). Toto je čas príležitosti daný na váš návrat. Do misie, do ktorej vás Pán povolal, dajte zo seba to najlepšie, pretože len tak môžete prispieť k definitívnemu Víťazstvu Môjho Nepoškvrneného Srdca. Čiňte pokánie a s radosťou slúžte Pánovi. Po všetkej bolesti zotrie Pán všetky vaše slzy. Nerobte si starosti. Ktokoľvek je s Pánom by sa nemal ničoho báť. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love