Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 22. októbra 2001

Drahé deti, modlite sa na kolenách a proste o Milosť Božiu pre ľudstvo. Ak nemáte život vyplnený modlitbou, budete diablom oklamaní. Nežite ďaleko od Pána. Silu vyhľadávajte v Eucharistii, pôste, čítaní Božieho Slova, v Mojich Volaniach a v Sviatosti zmierenia. Prišla som z Neba, aby som vám ukázala cestu. Nekazte si svoje životy hriechom. Vaše životy sú Pánovi drahocenné a On horlivo túži po vašej spáse. Odvahu.

Keď pocítite váhu skúšok, volajte na Mňa. Ja som vaša Matka a chcem vám pomôcť. Ľudstvo je zamorené dymom nenávisti diablom rozširovaným. Ľudia sú ako slepci vedení slepými a nechcú obdržať Božie Svetlo, ktoré by ich viedlo ku Spáse. Veľa sa modlite. Vždy sa modlite, aby sa ľudia otvorili Pánovi a prijali pokoj. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love