Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 23. decembra 1997

Drahé deti, učte sa, ako čeliť vašim ťažkostiam s odvahou. Nestrácajte nádej. Ja som s vami, aby som vás povzbudzovala a viedla k Víťazstvu. Modlite sa. Ja sa budem modliť s vami. Nedovoľte diablovi, aby odňal vianočnú radosť z vašich sŕdc. Nebuďte smutní. Opakujem: Ja som s vami. Radujte sa! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Požehnané vianočné sviatky!

M.P.G.

(P.S. nenechajte si ich pokaziť)


Spread the love