Spread the love

 

Christmas Bells (Vianočné zvony) je anglická viktoriánska koleda napísaná básnikom H.W. Longfellowom.

Už pred rokmi som sa naučil istú krátku stať z Christmas Bells a občas ňou zvyknem prekvapovať rôznych zahraničných návštevníkov.

Myslím, že na Štedrý deň roku 2020 asi len ťažko nájsť niečo vhodnejšieho, čo by lepšie vyjadrovalo nádej z beznádeje, ako tento krátky veršík:

 

And in despair I bowed my head:

„There is no peace on Earth,“ I said.

„For hate is strong

And mocks the song

Of peace on Earth; good will to men.“

 

Then pealed the bells more laud and deep,

„God is not dead, nor doth He sleeps!

The wrong shall fail,

The right prevail.

With peace on Earth; good will to men.“

 

 

Slovenský preklad by mohol byť plus/mínus takýto:

 

V beznádeji som hlavu sklonil:

„Niet pokoja vo svete,“ tíško som ronil.

„Pretože nenávisť je mocná,

Zosmiešňujúca pieseň pozemského pokoja.

 

Pokoj ľuďom dobrej vôle.“

 

Však potom zvony začali hlasnejšie a hlbšie vyzváňať:

„Boh nie je mŕtvy a ani ho nevidno odchádzať!

Zlo padne,

Dobro povstane,

S pokojom na Zemi;

 

Pokoj ľuďom dobrej vôle.“  

 

 

Celú báseň v angličtine si možno pozrieť napríklad aj tu.


Spread the love