Spread the love

Cisár Konštantín Veľký pred svojou rozhodujúcou bitkou za záchranu kresťanstva v Rímskej ríši

 

Panna Mária Gisele Cardii , 22. decembra 2020

Drahé deti, ďakujem vám, že ste tu v modlitbe. Deti, Moji maličkí, Ja, vaša Matka, som vždy s vami. Pamätajte, že toto je ten najhorší čas, aký kedy ľudstvo zažívalo, no napriek všetkému, toto je (tiež) čas požehnaní; malé stádočko (verných) bude požehnané, aby bolo silné, keď bude čeliť akýmkoľvek udalostiam. Nazrite hlboko do svojich sŕdc a nájdete radosť obnoveného života, silu, ktorá spôsobí, že zlo od vás utečie. Pán pre vás prichystal tak veľa darov; radujte sa z príchodu Spasiteľa.

Modlite sa  za Ameriku, pretože strety medzi politikmi a medzi bratmi budú veľmi silné. Buďte opatrní: čoskoro prídu lavíny. Teraz vás opúšťam so svojím požehnaním v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

Gisela Cardia: po jej návšteve Medžugoria začala jej socha Panny Márie vzlykať krvavé slzy. Následne sa jej Panna Mária mala začať zjavovať a podávať jej rôzne správy. Pravidelne raz za mesiac sa neďaleko Ríma stretáva spolu s ňou skupina veriacich aby sa modlili a pri týchto príležitostiach má Panna Mária predávať Gisele ďalšie správy.

Momentálne prebieha vyšetrovanie týchto prípadov Vatikánom. Biskup jej oblasti sa nevyjadril ani za ani proti týmto zjaveniam. Veriacim však účasť na modlitbách, kedy má dochádzať aj k oným zjaveniam Panny Márie, nezakázal. Pri týchto zjaveniach (v oblasti zvanej Trevignano) má tiež dochádzať aj k akýmsi úkazom spojeným so Slnkom.

Krátka reportáž o pani Gisele Cardii zo stanice Catholic News Service:

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-kiG01O5c


Spread the love