Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 24. decembra 2020

Drahé deti, milujte sa navzájom.  Prijmite Môjho Syna Ježiša, pretože vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Ľudstvo sa stalo duchovne chudobným , pretože sa ľudia odvrátili od (svojho) Stvoriteľa. Moje úbohé deti kráčajú ako slepí ľudia vedúci slepých ľudí, takže ľudstvo kráča po ceste sebazničenia, ktoré pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Ježiša vyhľadávajte v Eucharistii. Ako je prítomný v Nebi, tak je prítomný v Eucharistii: v tele, krvi, duši a božstve. Ako som vám už hovorila v minulosti, toto je neoddiskutovateľná pravda.

Tak ako v minulosti, nepriatelia hľadajú spôsoby ako vás vzdialiť od Ježiša. Vždy zostávajte v Pravde. Ťažké časy prídu, ale nebudete sami. Môj Ježiš bude vždy s vami. Nebojte sa. Buďte pozorní. Modlite sa veľa. Ste obklopení vlkmi prestrojenými za baránkov. Nech sa stane čokoľvek, verní zostávajte pravému magistériu Cirkvi Môjho Ježiša. Vpred v obrane Pravdy!  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love