Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 29. decembra 2020

Drahé deti, každé jedno z vás je milované Otcom v Synovi, skrze Ducha Svätého. Dôverujte v Ježiša. On je vaším najväčším priateľom a nikdy vás neopustí. Volá vás. Počúvnite Jeho Hlas a verní buďte Jeho Evanjeliu. Prišla som z Neba, aby som vás povolávala k svätosti. Svätosť musí byť cieľom na dosiahnutie pre všetkých mužov a ženy modlitby. Buďte poslušní Mojim Volaniam. Smerujete do budúcnosti plnej pochybností a neistôt.

Nepriatelia postúpia v ich plánoch na zničenie Cirkvi Môjho Ježiša. Vaša vernosť pravému magistériu Cirkvi (t.j. 2000-ročnému učeniu RKC) a Môjmu Ježišovi bude vašou víťaznou zbraňou. Odvahu! Kto je s Pánom nikdy neokúsi váhu porážky. Vpred v obrane Pravdy. Milujem vás a vždy budem s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace:

„AA-1025: mrazivé memoáre komunistického špióna inflitrovaného do Katolíckej cirkvi“

 

+ + +

Pri písaní týchto riadkov som sa dozvedel, že umrel pán gen. Lučanský. Či už sú obvinenia na jeho osobu pravdivé, alebo nie, nech už sa v živote dopustil čohokoľvek, myslím, že je správne obetovať za jeho nesmrteľnú dušu nejakú tú modlitbu.

Kiež by mu dobrý Pán Boh odpustil všetky jeho hriechy a prijal ho do Svojho nebeského kráľovstva.

M.


Spread the love