Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 11. januára 2022

Drahé deti, môj Syn Ježiš od vás veľa očakáva. Neprekrížte ruky. Kalvária bude bolestivá pre spravodlivých, ale neustupujte. Kto je s Pánom, zvíťazí. Nedovoľte, aby vás vystrašili vlci v ovčom rúchuSte Pánovi a On bude vždy s vami. Hľadajte silu v modlitbe a v Eucharistii. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Odvahu!

Keď sa budete cítiť skľúčení, volajte ma a ja vás privediem k môjmu Ježišovi. Pre mojich ctiteľov nebude prehra. Po všetkom súžení s radosťou poviete: „Zvíťazil som, lebo Pán bol so mnou.“; a veľká bude vaša odmena. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. januára 2022

Drahé deti, zlí pastieri prijmú to, čo vždy bolo temnotou a mnohé z mojich úbohých detí budú nakazené. Otvorte svoje srdcia svetlu pravdy. Nedovoľte, aby vás polopravda odviedla od môjho Syna Ježiša. Hľadajte Pána, ktorý vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Pre mužov a ženy viery prídu ťažké dni. Ohavné bude objímané a spravodliví budú prenasledovaní, pretože milujú a bránia pravdu.

Odíďte od všetkého zlého a verne slúžte Pánovi. Nezabudnite: vaše víťazstvo je v Pánovi. Nech sa stane čokoľvek, nevzďaľujte sa od Cirkvi môjho Ježiša. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás volala k obráteniu. Prijmite moje výzvy a budete nazývaní blahoslavení Otca. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love