Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 15. januára 2022

Drahé deti, žiadam vás, aby ste udržiavali plameň vašej viery. Nepochybujte: jedinou a pravou Cirkvou môjho Ježiša je katolícka Cirkev. Diabol zaseje zmätok a spôsobí rozdelenie v Božom dome, ale neustupujte. Čokoľvek sa stane, zostaňte s Ježišom a radostne prijímajte učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Nestrácajte nádej.

Buďte silní v skúškach a všetko dopadne pre vás dobre. Hľadajte silu v tichej modlitbe, v Eucharistii a v slovách môjho Ježiša. Poznám každého z vás po mene a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok, ale ja budem vždy po vašom boku. Odvahu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 18. januára 2022

Drahé deti, nestrácajte odvahu. Nie ste sami. Som vaša Matka a som s vami. Počúvajte pozorne moje volanie. Žijete v čase horšom ako bol čas potopy. Čo musíte urobiť, nenechávajte to na zajtra. Žiadam vás, aby ste zintenzívnili svoje modlitby za Cirkev môjho Ježiša. Kráčajte k budúcnosti plaču a náreku. Moje úbohé deti budú hladné, pretože potrava Pravdy vám bude na mnohých miestach odobratá. Trpím pre to, čo na vás prichádza.

Veľa sa modlite. Iba silou modlitby môžete prispieť k definitívnemu víťazstvu môjho Nepoškvrneného Srdca. Vpred bez strachu! Po všetkej bolesti vám Pán osuší slzy a za vašu vernosť a lásku k pravde budete štedro odmenení. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež spolu s biskupmi sveta by mali ihneď zasvätiť Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love