Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 7. decembra 2021

Drahé deti, neustupujte. Kráčate k budúcnosti veľkých skúšok, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, dostanú veľkú odmenu od Pána. Radujte sa, lebo ste pre Pána dôležití. Večná Božia svätyňa bude vašim príbytkom, ak budete žiť v súlade s túžbou môjho Ježiša. Počúvajte ma. Prijmite učenie pravého učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša a povedzte nie falošným ideológiám. Ohlasujte pravdu všetkým, ktorí kráčajú smerom k temnote. Ste Pánovi a musíte byť znamením Jeho Prítomnosti pre tých, ktorí kráčajú ako slepí, ktorí vedú iných slepých. Odvahu! Pre tých, ktorí sú mi oddaní, nebude žiadna prehra. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. decembra 2021

Drahé deti, som Nepoškvrnené Počatie. Prichádzam z neba, aby som vás volala k svätosti. Žiadam vás, aby ste udržiavali zapálený plameň svojej viery, aby ste sa všade pokúšali napodobňovať môjho Syna Ježiša. Nedovoľte, aby vás hriech nakazil. Hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša prostredníctvom svätej spovede, pretože len tak môžete dosiahnuť nebo. Ľudstvo kráča k priepasti sebazničenia, ktorú ľudia pripravili vlastnými rukami. Vzdiaľte sa od všetkého zla a žite obrátení k Raju, pre ktorý ste jedine boli stvorení. Som vaša Matka a chcem, aby ste boli oslobodení od každého hriechu. Nedovoľte, aby vás sloboda vzdialila od môjho Syna Ježiša. Dajte zo seba to najlepšie a budete veľkí vo viere. Diabol zaseje veľký zmätok v Božom Dome. Mnohé pravdy budú opustené a ľudia prijmú to, čo je falošné. Buďte opatrní. Pán vás miluje a očakáva. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love