Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 29. septembra 1878

Sv. Michal vzal svoj meč a ukázal zástup Najsvätejšieho Srdca. Nastal hrozný rev. Ľudia a démoni sa zdali byť pomiešaní: už viac nedokážeme rozlíšiť medzi kresťanmi a tými z pekla (toto môže byť narážka na fr. parlament – M.).

Archanjel pristúpil zľava s vejúcou zástavou Najsvätejšieho Srdca. Rev sa znásobil. Znel: „je ten, ktorý prisľúbil zavrieť nad nami brány (pekelnej) priepasti!“ Nariekajú a pľujú do tváre Archanjela. Ten sa následne obráti doprava:

Prehováram, počúvajte môj hlas! Smrť je nad vašimi hlavami. Fatálny úder je pripravený. Pozrite na Najsvätejšie Srdce, ktoré bude vaším útočiskom!

Božia hodina nie je ďaleko! Táto strašná hrôza (však napokon) prinesie triumf nového Francúzska. Avšak triumf nemôže nadísť, kým nie je (vykonaná) Spravodlivosť nad touto prehnitou krajinou. Nečakajte nič od toho, ktorý vládne ako kráľ, ktorý sedí na tom istom kresle ako ostatní – kresle, ktoré nenesie žiadne symbol zvláštnej moci, alebo ďaleko väčšej (moci) – (t.j. „nečakajte nič od prezidenta republiky“)

Jeho myseľ je v súlade s myšlienkami iných, jeho slovo je ako ich slovo, on bude činiť ich vôľu. Jeho moc a autorita nie sú viac, ako toho posledného. Z tejto strany neočakávajte nič: nezasluhuje si viac rešpektu, ako celý zvyšok (parlamentu?). V búrke bude jeho hlas znieť (len) tak hlasno, ako tých druhých – proti všetkému, čo Boh založil.

Niet v ňom žiadnej sily; to oni ho vedú, oni mu prikazujú (poslanci, či azda slobodomurári?). Toto je obraz toho muža – je stĺpom z blata. Nariekajte nad tým, ale moc sa nad tým nepozastavujte.

Na dosadenie Kráľa vybraného a vyvoleného Bohom (t.j. kráľa Henriho), je nutné, aby všetci tí, ktorí sú (u moci) teraz prítomní, boli zmietnutí.“

 

Súvisiace:

Proroctvo o E. Macronovi?

Éric Zemmour: „Francúzsku skutočne hrozí občianska vojna“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love