Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 21. Júla 2016

Drahé deti, nebojte sa. Môj Syn Ježiš potrebuje vaše verejné a odvážne svedectvo. Ľudstvo prežíva duchovne slepé a Moje úbohé deti žijú v pochybnosti a neistote. Mnohí vybraní brániť Pravdu v strachu utečú. Cirkev Môjho Ježiša bude piť trpký kalich bolesti. Veľké prenasledovanie príde a Moje úbohé deti budú nariekať a žialiť. Trpím pre to, čo ku vám prichádza.

Na kolenách sa modlievajte. Otvorte svoje srdcia a nechajte Slová Môjho Ježiša zmeniť vás. Nezabúdajte: od toho, komu bolo veľa dané, veľa sa bude požadovať. Môj Pán dá každému podľa jeho skutkov učinených v tomto živote. Buďte opatrní. V tomto živote a nie v tom druhom musíte svedčiť o svojej viere. Vpred v Pravde! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love