Spread the love

 

 

V januári 1871 sa zosypala obrana druhého Francúzskeho cisárstva vedeného Napoleonom III. a krajinu zabrali pruské jednotky. Osud Francúzska bol v rukách jeho úhlavného nepriateľa, pruského kancelára Otta von Bismarcka.

Vo Francúzsku sa rozhodovalo, či sa krajina vráti k monarchii pod vedením legitímneho kráľa Henriho V. z rodu Bourbonovcov, alebo republike, ktorú stále sprevádzala neslávna minulosť gilotín a teroru.

Bismarck napísal jednému zo svojich politických spojencov list v ktorom opisuje prečo treba vo Francúzsku za každú cenu zabrániť obnoveniu monarchie a naopak, nastoliť tam republiku. Tento dokument sa nachádza v La Bibliothèque nationale de France  a je sprístupnený aj online.

Tu je podstatná časť z neho:

 

Republikánska strana je vo Francúzsku tá najmenej patriotická. Počas obliehania Paríža boli diví republikáni z Beliville, de Montmartre a de Ménilmontant, presne tým druhom zbabelcov, ktorí požadovali vojnu až do krajnosti.

Boli to republikáni 4. septembra…  kto blahoželal pruskému princovi Frederikovi k jeho víťazstvu nad Francúzmi v Rozbachu . Neexistuje nič nižšieho, zbabelejšieho a úbohejšieho.

Pokiaľ ide o komúny, ich prvotnou starosťou bolo zaradiť do Journal Officiel odporúčanie nedopúšťať sa v Paríži ničoho, čo by sa nám mohlo znepáčiť. Dokonca zvalili Vendomsky stĺp odliaty z bronzu našich diel.

Môžete si byť istí, že republikáni všetkých odnoží pracujú viac-menej v náš prospech. S Internacionálou si robím, čo sa mi zapáči. Títo nie sú ako ich otcovia z roku 1792, u ktorých bol ešte aspoň nejaký zmysel pre patriotizmus, monarchii tak vlastný.

Na druhej strane, robte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zabránili obnoveniu monarchie. A čo je najdôležitejšie,  prekazte ich spojenie s Henrim V. , legitímnym nástupcom na trón:

1)On reprezentuje jednotu a veľkosť Francúzska, s ním môže krajina opäť úspešne ovládnuť svoje územia Alsaska a Lotrinska.

2)On predstavuje myšlienky poriadku, spravodlivosti, náboženstva, ktoré sú základnými zložkami prežitia a veľkosti (národa).

3)Princíp dedičného nástupníctva k moci vylučuje ambície a nespokojnosť, dve sestry, ktoré tak rady hádžu krajinu do víru revolúcií, aby mohli napokon loviť v kalných vodách.

4)Návrat tohto zriadenia by obnovil dôveru verejnosti vo veci verejné a (zaistil) prosperitu ľudu.

5)Gróf z Chambord (Henri V.) vo svojich vyhláseniach dokazuje, že je mužom so srdcom na pravom mieste, liberálnym kráľom v dobrom slova zmysle, zachovávajúci minulé, no zároveň si berúci to dobré z prítomného.

6)Bourbonovská monarchia vždy bola symbolom patriotickej cti a hrdosti.

Republikáni roku 1871… sú neustále zamestnávaní záujmami ich vlastných strán pred záujmom Francúzska. Ich domovom je šíri svet, sú to odkorenení idioti vedení Internacionálou.

Musíte všetkými silami odmietať obnovenie monarchie Bourbonovcov, pretože ona jediná dokáže obnoviť staré francúzske spojenectvá; hlavne to s Ruskom. A keď sa Nemecko dostane do zveráka medzi Francúzsko a Rusko, s Dánskom na severe a Rakúskom v strede, Holandskom, Belgickom a Švajčiarskom na západe, bude to pre neho úbohé postavenie. Potom sa Vaše obavy stanú skutočne dôvodnými.

Bourbonovci sú nepopulárni (paradoxne) hlavne kvôli svojim prednostiam. Legitímni, klerikálni, ich stúpenci sú v celom Francúzsku tí najosvietenejší, majú v sebe najviac cti, sú to tí najväčší patrioti, vystupujúci proti ideám anti-sociálnym a protináboženským… Bojujú proti prúdom ktoré privádzajú Francúzsko k anarchii a pohanstvu.

Vykrikujte vo svojich novinách o nebezpečenstvách reakcionárov, zločinoch absolutizmu, hrôze feudalizmu, o nepopulárnom práve Pána, o desiatkoch, o robotách, inkvizícii, akoby to všetko skutočne existovalo, alebo sa to mohlo vrátiť. Rozsievajte strach z hrabivosti a falošnosti kňazstva. Hovorte, že s Henrim V. nebude náboženstvo len ochraňované, ale vnucované, že každý bude musieť chodiť na omše a na spovede.

Tieto proklamácie a táraniny by nikdy nemali účinku, keby neboli masy ignorantské a hlúpe; univerzálne utrpenie otupilo ich záujem o osud Francúzska. Živte strach a zdesenie z legitimistov a klerikov, šírte klebety alebo predsudky, ktoré budú dávať rast tomuto strachu.

A Vy si želáte, môj drahý priateľu, aby som sa do budúcnosti obával odplaty Francúzska! Upokojte sa: ten národ je odsúdený na smrť. Má, čo si zaslúži: republiku striedajúcu sa s napoleonizmom, alebo komúnou; (inak povedané) despotizmus…

Nemecká ríša, s Berlínom, čoby jej hlavným mestom, povstala. Pangermanizmus sa blíži. Sláva bezmocnosti republikánskemu Francúzsku. A preto:

NECH ŽIJE REPUBLIKA!

PREČ S BOURBONOVCAMI!

to musí byť vo vzťahu ku Francúzsku pokrik každého dobrého Prusa.

 

 

 

ZDROJ: https://www.youtube.com/watch?v=k8AacpWhfWk&t=164s


Spread the love