Spread the love

 

 

Chystá sa celosvetové zasvätenie tradicionalistických spoločenstiev Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie (https://www.christianitas.sk/celosvetove-zasvatenie-sa-tradicionalistickych-spolocenstiev-neposkvrnenemu-srdcu-panny-marie/) . Zasvätenie – na ktoré upozornilo viacero portálov, ako napr. Rorate Caeli, či 1P5 – sa má uskutočniť 15. augusta 2021 – túto nedeľu – na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Tu je kompletný slovenský preklad tohto celosvetového zasvätenia sa tradičných komunít:

 

Ó, Nepoškvrnená, Matka Božia, Matka Cirkvi, prichádzame k Tebe v túto bezútešnú hodinu. Sily zla, nepriatelia Tvojho milovaného Syna, dvíhajú v nadutej trúfalosti svoje hlavy. Naše rodiny sú pod zúrivým útokom, nenarodení sú vraždení po miliónoch, prebieha snaha naše deti pohoršovať a skaziť. Zlo je oslavované a zákonom uznávané, naše najzákladnejšie slobody sú rýchlo obmedzované. Dobro je dnes nazývane zlom a zlo dobrom (Iz 5:20).

Táto biedna situácia sa pritom netýka iba sekulárneho sveta. V našej milovanej Cirkvi, založenej tvojim Nebeským Synom, je Pravda a Spravodlivosť neraz odsúvaná nabok; kňazi, ktorí sa postavia za morálny zákon, sú umlčiavaní a očierňovaní; náboženské komunity oddané tradičnému rituálu sú tlačené ku kompromisom alebo odpisované ako zastarané; Posvätná Liturgia odovzdávaná prostredníctvom Tradície je pod ťažkým útokom.

V tejto hodine zúrivej skúšky a perzekúcie ti zverujeme naše súženia. Ty si nás uistila, že na konci tvoje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Tento sľub nás utešuje a máme preto na pamäti, že musíme byť hodnými takéhoto víťazstva svätosťou svojich životov.

Naša Pani Víťazstva, v tento deň, ako si ctíme tvoje slávne víťazstvo nad smrťou a s radosťou, pozeráme sa na večnú korunu víťazstva, ktorá sa skvie na tvojej milovanej hlave a sme naplňovaní vedomím, že nezabudneš na svojich milovaných synov a dcéry, stále sa namáhajúcich v trápeniach v tomto slzavom údolí.

Vo Fatime si požadovala, že celý svet , a zvlášť Rusko, majú byť zasvätené Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ako sa obzeráme okolo seba, je úplne zjavné, že omyly komunizmu sa skutočne rozšírili do celého sveta skrze chápadlá ateistického kultúrneho marxizmu; naše spoločenstvá žijú viac a viac akoby nebolo Boha. Sme smutní z neutešenej situácie našej milovanej Cirkvi v ktorej je prominentným katolíkom dovoľované beztrestne odmietať najzákladnejšie učenia našej viery a to nielen bez odsúdenia, ale dokonca so súhlasom, kým verní katolíci brániaci morálny zákon, primknutí k posvätným rítom a tradíciám našich otcov, sú zatlačovaní na okraj. V tejto hodine, Najmocnejšia Panna, každý z nás prichádza so synovskou dôverou k tvojmu Nepoškvrnenému a Materinskému Srdcu.

Dnes, spojení so všetkými katolíckymi komunitami po celom svete, ktoré sú oddané Tradícii, zasväcujeme tebe nás samých, naše rodiny, naše komunity, našich kňazov, našich biskupov, nášho Svätého Otca pápeža, a celý svet. Nasledujúc tvoj príkaz, zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zvlášť Rusko. Do tvojho materinského príhovoru zverujeme všetkých tých, ktorých životy sú v nebezpečenstve: nenarodených, mladých, starých, slabých a hendikepovaných, prenasledovaných a hanobených, hladujúce duše ktoré márne hľadajú jasnosť pravdy a čistotu Božského uctievania. Prosíme ťa, aby si sa svojimi milostivými očami pozrela dole a aby si všetkých zachránila.

Zvlášť ti zasväcujeme všetkých kňazov a veriacich, ktorí zostávajú oddaní omši storočí, ktorá nám bola predávaná neporušiteľnou a prastarou Tradíciou, navždy zvečnenou pápežom sv. Piom V. Prosíme ťa, aby si ochránila každého kňaza v ktorého srdci si zasiala odhodlanie zostať verný tradičnej latinskej omši, aby si mu dala milosť a odvahu stáť pevne v uprostred akejkoľvek perzekúcie, ktorou bude musieť možno prejsť. Zverujeme ti všetky tradičné náboženské komunity a spoločenstvá apoštolského života, aby boli neotrasiteľné vo vernosti a jedinečnosti, neústupné v ich oddanosti konať pravdu v láskavosti (Ef 4:15) pre slávu Božiu a spásu duší.

Ó, Žena odetá Slnkom, na ktorej hlave spočíva koruna z dvanástich hviezd a pod ktorej nohami leží mesiac – symbol zmien a nestálosti – (Zjv 12:1) neopúšťaj nás v tejto hodine o ktorej vieme, že je tvojou hodinou. Rozšír svoj nepoškvrnený plášť nad každého z nás, naše rodiny a spoločenstvá, a ochráň nás od všetkej ujmy. Udrž nás verných praktizovaniu pravej viery a omši našich otcov. Veď nás do nebeského domova, kde s tebou a všetkými anjelmi a svätými, budeme môcť navždy oslavovať slávu Najsvätejšej Trojice (Ef 1:12). Amen.

Sub tuum praesidium…“


Spread the love