Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 3. augusta 2021

Drahé deti, buďte naplnené Láskou Božou. Kráčate v ústrety budúcnosti nezhôd  a rozdelenia. Zostávajte s Ježišom a zostaňte verní učeniu pravého Magistéria Jeho Cirkvi. Skutky démona budú viesť mnoho Mojich úbohých detí preč od Pravdy. Počas veľkej perzekúcie, mnohí, ktorí milujú a bránia pravdu, budú vyhodení a bolesť bude veľká pre vás. Na kolenách sa modlite! Niet víťazstva bez kríža! Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k Tomu, ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom. Vpred bez strachu! Ktokoľvek kráča s Pánom, nikdy nezakúsi váhu prehry. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love