Spread the love

 

Požehnané Vianoce všetkým čitateľom tohto môjho blogu. Nech vás dobrý Pán Boh posilňuje a svätá Matka Božia ochraňuje, nech anjeli pri vás stoja a svätí sprevádzajú v deň boja.

Budúci rok bude náročný a celkom temný, no ak mám povedať za seba – ani trochu nezúfam. Veď celé Nebo stojí na strane spravodlivých. Boh si na svoje veľké diela vždy vyberá tých maličkých, zabudnutých a nedôležitých. A rovnako tak aj s nami má svoje plány, ktoré spísal azda ešte pred stvorením sveta.

Žijeme v dobe, v ktorej sme vždy mali žiť, a čelíme prekážkam, ktorým sme vždy mali čeliť. Dobrý Pán Boh vedel, že to tak bude a preto nás na to niekde hlboko v našich srdciach aj pripravil. Veľkí svätci vždy rástli vo veľkých ťažkostiach; alebo ako písali na jednej filmovej fan stránke: „drsný detektív bez drsnej minulosti nie je drsný detektív“.

Pán nás skúškami pripravuje na Nebeské kráľovstvo, kde sám zotrie verným všetkých ich slzy, no v prvom rade si ho musíme zaslúžiť – a životom v bavlnke, v posteli, či na luxusnej dovolenke, si život večný veru nezaslúži nikto.

Nezabúdajme tiež, že aj naša nebeská Matka – Panna Mária – nám aj skrze Pedra prízvukuje, že neustále stojí po našom boku. Tak čoho sa báť s Kristom, Máriou, anjelmi a svätcami stojacimi za našimi chrbtami? Zloby tohto sveta? Tá bude nakoniec porazená a zničená, a nič z nej neostane.

Kristus už premohol svet a svätí raz budú tento svet súdiť. Bude to ich privilégium. Preto treba všetku svoju snahu venovať tomu, aby sme aj my viedli čo najsvätejšie životy a aby sme neboli v osudnú hodinu zaskočení, ale naopak, radovali sa v nej z konečného osudného víťazstva.


Spread the love