Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 30. decembra 1989

Drahé deti, tu je Moje posolstvo na dnešok. Chcem, aby ste pokračovali v modlitbe svätého ruženca. Vždy, keď máte ruženec vo svojich rukách, pozývate Ma modliť sa za vás a Ja, ako vaša Matka, ktorá vás miluje s veľkou láskou, sa za každého jedného z vás prihováram ku Svojmu Synovi. Necíťte sa sami. Ja som vždy po vašom boku, aby som vám pomohla. Buďte pevní. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené


Spread the love