Spread the love

O Rodovi Dreherovi – inak veľkom priateľovi strednej Európy – tu píšeme často a nie je to náhoda. Jeho príspevky majú vždy akoby „rozmer na viac“, no nemenej zaujímavé sú aj príspevky, ktoré mu posielajú rôzni bežní ľudia a ktoré on s ich súhlasom zverejňuje. Takto najnovšie Rodovi napísal doktor zo štátu Wyoming o jeho osobných skúsenostiach s bežnými vakcínami, ako aj s vakcínou proti Covidu. Tu je preklad jeho mailu:

Som doktorom už 30 rokov. Počas svojho profesného života som podal 30 000 vakcín – proti chrípke, pneumokoku, tetanu atď… Počas celých 30 rokov som mal až do posledných 6 mesiacov dokopy iba 4 negatívne reakcie na vakcínu – všetky boli menšej dôležitosti a na život pacienta nemali žiaden dopad.

Od januára – odkedy priamo podávam tieto COVID vakcíny – mám jednu smrť, 4 pľúcne embólie vyžadujúce hospitalizáciu, jednu cievnu mozgovú príhodu do 30 minút po podaní vakcíny, 2 srdcové príhody u mladých zdravých mužov, 3 prípady vytvorenia krvnej zrazeniny, 8 závažných lokálnych reakcií na očkovacie látky – jednu vyžadujúcu chirurgický zákrok, a mnoho desiatok/stoviek pacientov, ktorí nemohli celé dni nastúpiť do práce.

Vytrvalo som sa snažil nahlasovať tieto prípady príslušným úradom, no nikam to neviedlo. Jednoducho to nechcú vedieť. V minulosti by bol so mnou úrad na kontrolu liečiv na telefóne do niekoľkých hodín od nahlásenia. Teraz sa už nič takého nedeje.

Takže keď uvádzate všetky tie články o tom, ako s týmito vakcínami nie sú žiadne problémy, tak mne to znie ako rinčanie cimbalom. Ja som sa týmto pacientom a ich rodinám musel venovať mesiace.

Je hlúposťou citovať veľké médiá ohľadom tejto záležitosti. Naozaj nemáte ani poňatia o čom rozprávate. Osobne by som bol veľmi opatrný nazývať kohokoľvek klamárom na základe informácií z týchto zdrojov – ktoré sú známe ako každodenní klamári.

Už iba samotný náznak, že s týmito očkovacími látkami nie sú žiadne závažné problémy, by mal vyradiť akékoľvek argumenty (v prospech vakcíny), ktoré máte.“

ZDROJ: The American Conservative

Táto správa vyšla pôvodne na portáli Christianitas.sk

+ + +

Bol som zhnusený, keď som dozvedel, že ony „bunky z potratených detí“ boli týmto detičkám odobraté ešte pred samotným potratom, keď vlastne ešte žili. Za toto by sa nehanbili ani v Tretej ríši.

A cirkevní predstavitelia idú tlačiť na veriacich, aby sa dali zaočkovať? Že je to „znakom lásky“?

Skôr je to znakom doby: doby tak skazenej že už úplne stratila „zmysel pre veci Božie“.

Dobrý Pán Boh toto dlho tolerovať nebude.


Spread the love