Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 2. septembra 2020

Pokoj, drahé deti, pokoj!

Moje deti, Ja, vaša Matka, vás žiadam, aby ste sa oddali Bohu, aby ste sa oddali Nebeskému kráľovstvu. Usilujte sa o spásu svojich duší a o spásu svojich rodín, ktoré veľmi potrebujú Božiu lásku, požehnania a pokoj. Pán vás volá skrze mňa k obráteniu, ale mnohí z vás stále neprijímajú, či nežijú podľa Mojich správ s vierou a láskou. Buďte z Boha, Moje deti, buďte z Môjho Syna Ježiša, rozhodnite sa ísť v Jeho šľapajách; hriešnemu svetu, ktorý Ho viac nemiluje, dávajte svedectvo lásky a pravdy.

Veľké udalosti a bolesť čoskoro dorazia, varujem vás, takže vždy buďte pozorní Mojim slovám, ako vašej Matky. Žite život viery a modlitby. V minulosti som vás (na toto) veľa krát pripravovala. Teraz, deti moje, celé sa oddajte spáse duší, ktoré sú v nebezpečenstve, (že) budú naveky stratené.  Boh vás povoláva každému svedčiť o Jeho Láske a Nebeskému Volaniu, pretože čoskoro bude Jeho Spravodlivosť tak silná a tak veľká, že nič na tomto svete nebude schopné zastaviť ju, akonáhle sa k nej biedne a nevďačné ľudstvo dostane svojou neposlušnosťou a vzburou voči Nemu.

Vítam vás vo svojom Nepoškvrnenom Srdci; milujúc a ochraňujúc vás, udeľujem vám svoje požehnania: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love