Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 13. augusta 2019

Drahé deti, Božia pravda je Večná. Milujte a bráňte pravdu v tomto čase zmätku a rozdelenia. Klamstvo postupuje a veľké bude množstvo tých, ktorí upadnú do omylu.  Vždy si pamätajte: vaša vernosť (nech patrí) Pánovi. V poznaní pravdy nájdete svoju skutočnú slobodu a spásu. Nedovoľte diablovi zvíťaziť. Patríte Pánovi a len Jeho musíte nasledovať a slúžiť Mu. Môj Ježiš potrebuje mužov a ženy, ktorí bránia Pravdu. Kráčate do budúcnosti, kedy tí, ktorí milujú a bránia pravé učenie, budú prenasledovaní a vyhadzovaní. Trpím pre to, čo k vám prichádza. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v Eucharistii. Nie ste sami. Vpred s odvahou. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love