Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 3. septembra 2020

Drahé deti, ľudstvo kráča po ceste sebazničenia, ktoré (si) pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Vráťte sa k Ježišovi. Miluje vás a čaká vás. Moje úbohé deti sa nechali úplne zamoriť hriechom a chodia ako duchovní slepci. Nech vás slová Môjho Ježiša premenia. Žiadam vás, aby ste zachovávali plamienok svojej viery. Starajte sa o svoj duchovný život. Všetko v tomto živote (nakoniec) pominie, no Božia Milosť vo vás bude Večná. Usilujte sa hľadať to, čo je od Boha. Ste vo svete, no patríte Pánovi. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo k vám prichádza. Ničomu nedovoľte, aby vás oddelilo od Môjho Syna Ježiša. Modlite sa na kolenách a (tak) budete schopní niesť váhu skúšok, ktoré prichádzajú. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. septembra 2020

Drahé deti, odvahu. Nie ste sami. Milujem vás a kráčam s vami. Nenechávajte sa odradiť svojimi ťažkosťami. Cesta k svätosti (a teda k Spáse – pozn. prekl.) vedie cez kríž. Budete mať (pred sebou) dlhé roky ťažkých skúšok, avšak tí, ktorí zostanú verní Pánovi, neokúsia nikdy váhu porážky. Nepriateľov plán je zničiť to, čo je Posvätné a odviesť vás (ďaleko) od Pravdy. Buďte pozorní. Nedovoľte bahnu falošných učení, aby vás dotiahlo k (pekelnej) priepasti. Zostaňte s Ježišom a počúvajte učenie pravého magistéria Jeho Cirkvi. Silu vyhľadávajte v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Vpred bez strachu. Nič nie je stratené. Pre spravodlivých príde Víťazstvo Božie. Podajte mi svoje ruky a Ja vás povediem k Tomu, ktorý je jediným Spasiteľom. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace?: https://www.christianitas.sk/schizma-nemecka-cirkev-zavedie-spolocne-prijimanie-s-protestantmi/

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love