Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, veľký zástup bude pochodovať a zúrivo provokovať veľké ničenie. Zničia mesto na siedmych pahorkoch (Rím) a obsadia Petrov trón! Žiadam vás, aby ste sa modlili viac a viac za Cirkev Môjho Ježiša. Vedzte, že v budúcnosti Cirkvi budú veľké bolesti. Muky kalvárie na ňu prídu. Prišla som z Neba, aby som vám vyznačila cestu Pravdy. Neotáčajte sa. Buďte poslušní. Príde deň, kedy budú musieť mnohí ľudia činiť pokánie za život prežitý bez Boha, no už bude neskoro! To, čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a v Slovách Môjho Ježiša. Prijímajte učenie pravého magistéria Cirkvi. V Pravde nie je nikdy prehra. Vpred.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/06/25/varovane-proroctva-bruna-cornacchiolu-najma-ale-nielen-pre-cirkev/

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love