Spread the love

 

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 5. septembra 2020

Drahé deti, nebojte sa. Môj Pán je s vami. Dôverujte Môjmu Synovi Ježišovi. Vaše Víťazstvo je v Ňom. Povzbudzujte sa navzájom a prevezmite na seba svoju úlohu ako kresťanov. Nič alebo nikto nemôže stáť proti vám ak vložíte svoju dôveru a nádej do Pána. Vaše obavy sú vyrušovaním zo strany Môjho nepriateľa. Verte v Moc Božiu a všetko pre vás dopadne dobre. Na Zemi uvidíte hrôzu, ale tí, ktorí zostanú verní do konca, prispejú ku konečnému Triumfu Môjho Nepoškvrneného Srdca. Diabol chce zničiť Božie poklady, ktoré v Cirkvi existujú.

Žiadam vás, aby ste boli mužmi a ženami viery. Svojím vlastným životom buďte svedkami Božích zázrakov. Nežite bokom od modlitby. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a v učeniu pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Ja som vaša Matka a milujem vás. Vpred po ceste, ktorú vám vyznačujem. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

 

Dnes (t.j. 8.9.) má svoje narodeniny Naša Pani – Matka Božia (čo je vlastne jej titul), Kráľovná Neba a Zeme, a Veliteľka všetkých svätých armád v dejinách.

Skrze modlitbu jej svätého ruženca preto môže svojim drahým deťom dnes udeliť veľké milosti ako pokoj, odvahu, rozvahu, či iné.

Bola by škoda takú príležitosť nevyužiť…

 


Spread the love