Spread the love

Prezidentka SR Z. Čaputová a český liberálny teológ T. Halík

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 4. septembra 2008

Drahí synovia a dcéry, diablova práca spôsobí, že mnohí teológovia poprú dôležité dogmy Cirkvi. Spôsobia rozdelenia v dome Božom a mužom a ženám viery veľké utrpenie. Žiadam vás, aby ste Pravdu nezanechávali. Počúvajte pravé magistérium Cirkvi. Kráčajte po ceste, ktorú vám Ja vyznačujem. Ak zostanete pevní, nič vás neodvedie od Pravdy. Ja som vaša Matka a volám vás k úprimnému a dokonalému obráteniu. Neprekrižujte svoje ruky. Vpred. Neustupujte. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love