Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 17. januára 2008

Drahí synovia a dcéry, Môj Ježiš bol zradený a predaný nepriateľovy tým, ktorého si Sám vyvolil (medzi dvanástich apoštolov). Príde deň, kedy bude (aj) Jeho Cirkev zradená jedným z tých, ktorí boli vybraní brániť ju. Nepriateľ bude mať veľkú silu, pretože bude mať podporu mnohých vysvätených osôb. Ajhľa, (prichádza) čas veľkého duchovného boja pre Cirkev. Vedzte (však), že navzdory škodám, ktoré protivník spôsobí, nebude Cirkev nikdy premožená. Cirkev zostane nažive a silná v srdciach veriacich. Modlite sa. Nebojte sa. Toto sa musí stať, avšak na konci bude Pán víťazný. Vpred vo viere a nádeji. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love