Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 27. augusta 2020

Drahé deti, Môj Ježiš potrebuje vaše úprimné a odvážne „Áno.“ Dôverujte Tomu, ktorý vás miluje a pozná vás po mene. Mierite do budúcnosti (plnej) nesmiernych skúšok.  Ten, ktorý odporuje Kristovi, spôsobí mužom a ženám viery utrpenie. Vašou obrannou zbraňou je Pravda. Nezabúdajte: ticho spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Hľadajte silu v spovedi a v Eucharistii. Ohlasujte Evanjelium Môjho Ježiša, lebo len tak môžete prispieť k definitívnemu Triumfu Môjho Nepoškvrneného Srdca. Vpred bez strachu. Po všetkých skúškach vám Pán zotrie každú slzu a veľkoryso budete odmenení. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love