Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 25. augusta 2020

Pokoj, drahé deti, pokoj!

Drahé deti, počúvajte moje volania. Žite s láskou (podľa) správ, ktoré vám dávam. Proste za moje deti, kňazov. Démon chce umlčať vyslancov Božích, aby viac nehovorili slová o večnom živote, ani oMojom Nebeskom Synovi. Proste (za nich)! Modlite sa, postite sa, čiňte pokánia za kňazov, aby zostali silní a odvážni v obrane Pravdy, Cti a Slávy Božej v týchto ťažkých časoch. Ochraňujte kňazov svojou láskou a modlite sa za nich, pretože v týchto časoch spoznáte ako nikdy pred tým, ako veľmi démon nenávidí kňazov, Eucharistiu a Svätú Cirkev. On koná vo svojej nenávisti… (takže) vy bojujte s láskou a modlitbou. Udeľujem vám Svoje požehnanie a milosti. Ako vaša Matka a Kráľovná vás všetkých žehnám v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.

 


Spread the love