Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 22. novembra 2008

Drahí synovia a dcéry, milujte Pravdu a všade svedčte, že patríte jedinému Pánovi. Spoznávajte Evanjelium Môjho Ježiša a chodievajte na sviatosť zmierenia. Keby sa ľudia uzmierili s Bohom sviatosťou zmierenia, ľudstvo by bolo duchovne vyliečené. Zostaňte verní Cirkvi Môjho Ježiša. Po kalvárii bude Cirkev Víťazná. Nepriatelia spôsobia veľa duchovnej škody, ale Víťazstvo bude patriť nakoniec Pánovi. Zostaňte s Cirkvou. Ja som vaša Matka a chcem vám pomôcť. Otvorte svoje srdcia mojim volaniam a Ja vás povediem po bezpečnej ceste. Vpred bez strachu. Vždy som s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love