Spread the love

 

Z denníčka Luisy Piccarrety, 1. októbra 1899

Ježiš povedal: „Moja spravodlivosť už nemôže dlho meškať. Cítim sa zraňovaný každým – kňazmi, zbožným ľuďmi, neveriacimi, zvlášť kvôli zneužívaniu Sviatostí. Niektorí sa o ne nezaujímajú vôbec, (a dokonca) nimi opovrhujú. Iní, ktorí ich prijímajú, obracajú ich na rozhovory pre vlastné potešenie a ďalší vo vlastných vrtochoch už dosiahli bod, kedy ma urážajú. Och, ako (veľmi) je trýznené Moje Srdce vidiac Sviatosti znížené na maľované obrázky, alebo na tie kamenné sochy, ktoré sa zdiaľky zdajú živé, ale ako sa približujete k nim, začínate spoznávať klamstvo. Potom sa ich dotknete a čo zistíte? Papier, kameň, drevo – neživé objekty; takto dôjdete k rozčarovaniu.

Takto boli znížené aj Sviatosti – je z nich (už) len samotný zjav. Čo potom povedať o tých, ktorí zostávajú viac špinaví ako čistí? A potom: duch zvedavosti, ktorý vládne medzi veriacimi –  to je niečo, nad čím treba plakať! Nemyslíte, že všetky oči smerujú k biednemu grošu , až kým úplne nestratia svoju dôstojnosť? Ale o čo nemajú záujem,  kvôli tomu nehnú ani rukou, ani nohou. Duch zvedavosti naplnil ich vnútro do takej miery, že sa vylieva von, až samotní neveriaci cítia puch a sú tým (natoľko) pohoršení, že slovám (kresťanov) vôbec neveria. Och, tak je, nikto Ma nešetrí!

Sú takí, ktorí Ma urážajú priamo a takí, ktorí by mohli zamedziť veľkému zlu, no netrápia sa tým; takže neviem, ku komu sa obrátiť. Ale ja ich strestám  takým spôsobom, že skončia úplne neschopní a iných zničím úplne. Dosiahnu toho, že kostoly zostanú pusté a nikto Sviatosti podávať nebude.“

Zdesene som Ho prerušila: „Pane, čo to hovoríš?! Ak aj sú takí, ktorí zneužívajú Sviatosti, stále existuje veľa dobrých dcér, ktoré ich prijímajú náležitým spôsobom a ktoré by veľmi trpeli, keby ich prijímať nemohli.“

Odpovedal: „Veľmi malý je ich počet. Ich bolesť, že nemôžu prijať (Sviatosti) funguje ako (istá) kompenzácia pre Mňa. Sú obeťami tých, ktorí ich týrajú.“

Dokážete si predstaviť aká strýznená som bola, keď ma Ježiš s týmito slovami opustil. Ale dúfam, že sa upokojí pre Svoje nekonečné Milosrdenstvo.

 

+ + +

Luisa Piccarreta (1865 – 1947) je dodnes uznávaná talianska vizionárka ktorú si napríklad taký sv. Padre Pio zvlášť ctil.

Slúžila v Ráde sv. Dominika. Už od 9 rokov sa jej zjavoval Ježiš Kristus. To, čo jej hovoril, opísala v spisoch s názvom „Nebeská kniha“ (angl. „Book of Heaven“).

V roku 1994 otvoril arcibiskup oblasti, kde žila, proces jej beatifikácie a v roku 2007 jej Vatikánska Kongregácia pre kauzy svätých (ktorá má na starosti proces vedúci k svätorečeniu) udelila titul „Služobníčka Božia.“

Je tiež známa proroctvom ktorým varovala Mussoliniho, aby sa nenechal zvábiť Hitlerovou ponukou na „rýchlu a výnosnú vojnu.“ Mussoliniho sestre povedala, že ak zostane Duce neutrálny, stane sa uznávaným vládcom Talianska; no ak pôjde do vojny, zahynie biednou smrťou (Mussoliniho zabili talianski partizáni v roku 1945 a jeho telo následne zavesili na milánsku čerpaciu stanicu, kde do neho bil rozzúrený dav).

 


Spread the love