Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 5. augusta 2020

Pokoj, moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, Ja, vaša Matka, vás žiadam, aby ste počúvali moje naliehavé volania na modlitbu. Svet je zranený nenávisťou a násilným a nechal sa skorumpovať Satanom skrze peniaze, moc, ambície a egoizmus. Vráťte sa k Pánovi so srdcom ľútostivým za všetky vaše hriechy. Zrieknite sa zla a klamu tohto sveta aby ste si zaslúžili lásku a odpustenie Môjho Nebeského Syna. Poddajte sa Bohu, aby vaše srdcia naplnil Jeho pokoj a láska a vyliečil vás z toľkých zranení, ktoré sa stali vašim dušiam kvôli hriechom a neposlušnosti voči Nebeským Zákonom.

Moje deti, diabol pripravuje veľké konflikty, netýkajúce sa len nejakej určitej oblasti na Zemi, ale globálne, dotýkajúce sa mnohých krajín. Modlite sa za mier, modlite sa za obrátenie hriešnikov. Svet je na pokraji veľkých konfliktov a veľkého utrpenia, aké sa nikdy pred tým neudiali. Postavili strašné zbrane, ktoré môžu zahubiť mnohé z mojich detí v priebehu niekoľkých sekúnd. Pyšní a mocní chcú zahubiť vás a vaše rodiny. Bojujte proti všetkému zlu modlitbou ruženca, dennému zasväcovaniu sa trom Nepoškvrneným Srdciam (Ježišovmu, Máriinmu a sv. Jozefa – pozn. prekl.) a pôstom a Môj manžel Jozef a Ja budeme za vás prosiť pred trónom Môjho Syna Ježiša.

Obráťte sa, obráťte sa, obráťte sa, pretože časy veľkej bolesti nastávajú priamo pred vašimi očami a napriek tomu mnohí zostávajú voči Bohom nedôverčiví a so zatvrdnutými srdciami, pretože radšej činia vôľu Satanovu ako (by mali činiť) vôľu Pánovu a nie sú (tak) súčasťou stáda Môjho Syna Ježiša, pretože sa nechali skaziť omylmi a klamstvami sveta. Nenechajte sa oklamať, či zviesť. Buďte Boží, bojujte a bráňte Pravdu a Môj Syn bude vždy s vami aby vám pomáhal a žehnal vás.

Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého,

Amen!

+ + +

 

 

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love