Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 18. decembra 2020

Pokoj tvojmu srdcu!

Moje dieťa, príde veľké prenasledovanie a veľa utrpenia. Už dlho povolávam svoje deti k modlitbe a obráteniu sa, ale toľké z nich ma nepočúvajú a nechcú sa obrátiť. Teraz budú musieť znášať veľkú bolesť a utrpenie, čím budú môcť ukázať Pánovi, že sa chcú zmeniť a byť dobrými.

Hriech, ktorý nie je odčinený pokáním a sviatosťami, bude odčinený bolesťou, krvou a prenasledovaním.

Modli sa, dieťa Moje, modli sa veľa, pretože množstvo rodín je ničených zlými ľuďmi a veľa životov je v stávke v tomto boji medzi Dobrom a Zlom. Satan túži po smrti: nielen po duchovnej smrti množstva duší, ale (tiež) po smrti fyzickej, aby tak nasýtil svoju nenávisť k ľudstvu stvorenému na obraz Boží.  Ja, Božia Matka a Matka celého ľudstva, chcem povedať Svojim deťom aby sa skryli do Môjho Nepoškvrneného Srdca a to každý deň. Skrze vaše každodenné zasväcovanie sa Mne vám sľubujem Svoju materinskú ochranu a pomoc v ťažkých chvíľach.

Potešte Moje bolestivé a Nepoškvrnené Srdce zranené a tupené, pretože tak uzmierujete Nebeskú Spravodlivosť, ktorá (už) chce strašným spôsobom potrestať nevďačné ľudstvo ako ešte nikdy doposiaľ.

Modli sa a odčiňuj (za hriechy), dieťa Moje, a tak pritiahneš dobrotivý pohľad Pánov na seba a svojich blízkych. Vždy som po tvojom boku so všetkou Svojou láskou  a žehnám teba a všetky Svoje deti v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love