Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 9. januára 2021

Drahé deti, posilňujte sa navzájom a prinášajte svedectvo, že patríte Môjmu Synovi Ježišovi. Nedovoľte veciam tohto sveta aby vás nakazili. Chcem, aby ste boli šťastní už tu na Zemi a neskôr so Mnou v Nebi. Muži a ženy viery budú piť trpký kalich perzekúcie. Budete odmietaní a vyhadzovaní. Nenechajte sa ale znechutiť! Môj Ježiš bude vždy po vašom boku a dá vám milosť Víťazstva.

Buďte verní Evanjeliu. Otvorte svoje srdcia a nechajte Slová Môjho Ježiša zmeniť vaše životy. Odvahu. Budem sa za vás k Ježišovi modliť. Vždy kráčajte v Pravde. Kto miluje a bráni Pravdu nikdy neokúsi váhu porážky. Nezabúdajte: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; vo vašich srdciach (zas) láska k Pravde.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love