Spread the love

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 26. júla 2020

Pokoj s tebou!

Ja som Kráľovná sveta. Zo svojho srdca vám dávam plameň svojej lásky aby ožiaril vaše srdcia a vyliečil vás z každej telesnej a duchovnej choroby. Bez nápravy niet odpustenia, bez odpustenia niet milosti. Čiňte pokánie za svoje hriechy a dostane sa vám odpustenia od môjho Božského Syna; vždy si odpúšťajte a dostávajte milosti.

Žehnám vás všetkých v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 25. júla 2020

Pokoj do vašich sŕdc!

Synu, povedz ľudstvu, aby sa navrátilo k Bohu! Hriechy mnohých mojich detí spôsobujú, že z Neba príde nebeská spravodlivosť, aby ich ťažko potrestala, pretože niet žiadnej nápravy, žiadneho pokánia, či úprimného obrátenia. Zmeňte svoje srdcia a Pán sa zmiluje nad každým jedným z vás a aj nad vašimi rodinami. Nebuďte hluchí môjmu materinskému hlasu. Čo najskôr sa navráťte k Pánovi a Jeho láska vás obklopí, udelí vám pokoj a ochranu proti všetkým zlám a nebezpečenstvám týchto temných čias odpadlíctva a nedostatku viery.

Žehnám vás všetkých v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

 

+ + +

 

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love