Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 16. marca 2013

Drahé deti, Peter (zjavne vtedy novozvolený pápež František) bude viesť bárku uprostred veľkých búrok. Modlite sa za neho! Nasledovník (svätého) Petra bude potrebovať vaše modlitby, (pretože) prejde krížovú cestu. Kvôli svojmu postaveniu bude milovaný aj nenávidený. Teraz je čas utrpenia. Jed je v strome, nie v ovocí (t.j. „Cirkev je vnútri otrávená množstvom zla, ale jej sviatosti sú stále platné, je stále plná milostí“). Cirkev môjho Ježiša smeruje do budúcnosti plnej ťažkých skúšok, ale ako som vám povedala, Ježiš má všetko pod kontrolou.

Peter v krajine Petrovej. Azda nechápete tomu, čo vám teraz hovorím, ale upokojte svoje srdcia, pretože Ježiš kráča s vami. Ja som vaša matka a budem spolu s Ježišom za vás prosiť. Cesta bude krátka pre kráľa (pápeža) podobná prechádzaniu slávneho námestia. Modlite sa na kolenách. Konečné víťazstvo bude patriť Pánovi. Milujte Pravdu a zostaňte s Cirkvou. Lekcie minulosti by nemali byť zabudnuté. Vpred bez strachu! Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love