Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. júna 2005

Drahé deti, ničiteľ príde z hlbokých vôd (vody v Biblii vždy symbolizujú národy – pozn. prekl.). Kvôli nemu budú trpieť rôzne národy. Ten čas prichádza a moji ľudia budú veľmi trpieť. Žijete v časoch veľkých skúšok pre ľudstvo. Modlite sa. Len modlitba vám dodá útechu a pokoj. Och! Muži a ženy navráťte sa, kým máte ešte čas! Sledujte znamenia, ktoré vám Boh zosiela aby ste sa obrátili. Boh chce vašu spásu. Utečte od hriechu. Vráťte sa do milosti Božej. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Súvisiace: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/03/19/predchodca-antikrista-ako-ho-predpovedala-panna-maria-v-la-salette/

 

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love