Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 27. februára 2021

Pokoj, Moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, Ja, vaša Matka, vás milujem nesmierne a dávam vám túto lásku, takže môžete byť šťastné a mať pokoj. Vstúpte do Môjho Nepoškvrneného Srdca tým, že sa mu denne budete zasväcovať a dostane sa vám nespočet milostí.

Deti Moje, časy sú vážne a ťažké, ale pamätajte si: Moje Nepoškvrnené Srdce je útočickom pre každého jedného z vás a pre vaše rodiny. Nemajte stracha a nestrácajte vieru! Boh je s vami a vždy vás po všaom boku sprevádza, a nikdy vás neopustí. V pravý čas bude Boh konať v prospech  Svojich detí a učiní veľké zázraky, aby svoje deti vysobodil. Modlite sa a postite sa a premôžete všetko zlo.

Všetkých vás žehnám v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber bol rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

Edson Glauber zomrel náhle, po krátkej chorobe, v máji 2021


Spread the love