Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 2. septembra 2021

Drahé deti, ľudia budú prekvapení činmi zlých pastierov, ktorí poprú veľké pravdy Viery. Nech sa stane čokoľvek, nedovoľte démonovi, aby vás stiahol do priepasti falošných učení. Patríte Pánovi a musíte nasledeovať a slúžiť len Jemu. Nestrácajte nádej. Môj Ježiš je na vašej strane. Stále máte pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok, ale tým, ktorí zostanú verní až do konca, sa dostane veľkého zadosťučinenia.

Silu vyhľadávajte v Slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba aby som vám pomohla. Počúvajte Ma. Nemajte strach. Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

„Mimochodom, nedávno sa ma jeden priateľ pýtal, čo má pápež František proti tzv. tradičnej liturgii a prečo ju zrušil… Pravda je taká, že ju nezrušil, len obmedzil, a urobil to azda preto, lebo mu (podobne ako mne) prekážajú liberáli (tzn. „tradicionalistickí kňazi“!) navlečení v husličkách, ktorí zneužívajú svätú omšu na vyjadrenie nejednoty s pápežom, ba až odporu voči nemu.“ 

„Cirkev sa musí nadobro zbaviť jalového tradicionalizmu a pokryteckého klerikalizmu.“

-o. Šaškovič (tak sa vážne volá) známy tým, že v Ba rozdáva cirkevné anulácie doslova na počkanie-

https://svetkrestanstva.postoj.sk/87033/nie-jalovy-tradicionalizmus-ale-autenticky-zity-konzervativny-katolicizmus

https://svetkrestanstva.postoj.sk/86875/pokrytectvo-nas-vzdaluje-od-boha

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love