Spread the love

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 24. júna 2008

Drahí synovia a dcéry, revolta mnohých vysvätených osôb (kňazov) spôsobí Cirkvi veľké utrpenie. Srdce Cirkvi bude zranené veľkou schizmou (t.j. rozkolom). Diablova práca spôsobí, že mnoho vysvätených  duší zíde z cesty Pravdy. Modlite sa za Cirkev. Buďte verní. Nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem počas všetkých (tých) rokov. Buďte poslušní (Bohu). Budem za vás orodovať u Svojho Syna Ježiša. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 

 


Spread the love