Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 10. októbra 2020

Pokoj, moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, čo je falošné je prijímané mnohými a čo je pravé je odmietané a pokladané nabok. Bojujte proti všetkému zlu tým, že budete svedkami Pravdy. Nedovoľte falošnosti, aby zakryla Pravdu. Nedovoľte zlu triumfovať a vládnuť v Svätej Cirkvi a vo vašich rodinách kvôli nedostatok modlitby, obetám a pôstom. Svätý ruženec sa modlievajte každý deň aby ste preťali všetko zlo, ktoré vás obklopuje a dusí v týchto ťažkých a temných časoch, keď nepriatelia Boha konajú (priamo) v Cirkvi Môjho Syna snažiac sa ju zredukovať (až) do ruín, (urobiť z nej) brloh diablov, zlodejov a duší bez Boha.

Bez modlitby nemôžete poraziť zlo, ktoré vás ohrozuje, ani nemôžete mať (dostatok) síl na boj s tými, ktorí na vás útočia. Modlite sa a postite sa. Modlite sa a postite sa. Modlite sa a postite sa, a všetko zlo bude porazené a zničené. Týmto spôsobom budú duše oslobodené od vplyvu diablovho a vaše rodiny budú vyliečené a obnovené Božou láskou a milosťou. Žehnám vás všetkých v mene Otca, i Syna, i Ducha Vsvätého

Amen!

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVÄTIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

 

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.


Spread the love